Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se22 april, 2020

Årets händelser att notera i almanackan!
familjefiske i Avegöl 16 Maj.
Klubbmästerskap 1 Augusti.
Röding open 12 September.
Pågående under tiden 18 April till halvårsmötet i Oktober Fiskeligan.

Vi ses på sjön!