Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se28 april, 2021

 Årsmöte.

På grund av rådande pandemi restriktioner så flyttar vi årsmötet till hösten 

och då i samband med halvårsmötet.

vi har då val av:

ordförande på 1 år 

suppleant på 1 år

revisorssuppleant på 1 år

valberedning på 1 år

Tid o plats skickas ut i god tid på hemsidan och på facebook gruppens sida.

med vänliga hälsningar conny