Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se30 maj, 2022


 Årets fiskesäsongs uppstart i Avegöl!

ett 20 tal medlemmar på plats för att fiska regnbåge.

största fisken Tony Andersson 1.5 kg och första fisken Rickard Larsson 1.2 kg.

Dagen avslutades med traditionell korvgrillning.