Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se06 november, 2023

                                            Halvårsmöte 30 oktober 2023

Halvårsmöte i JSS klubbstuga.

18 personer kom och lyssnade på verksamhetsberättelsen för året 2023.

Michael Bergström  numera pensionär berättade om sitt arbete med fisketillsyn under många år på vättern.

Michael är en duktig föredragshållare , intressant att lyssna till och mycket kunnig inom sitt område.

vi tackar speciellt Michael denna kväll.

Tack till alla som kom på mötet!