Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se17 augusti, 2009

Ändring i SWFF Tävling 1 22/8 - 23/8

P.g.a dubbelbokning ändras övernattningen på lördag (från tidigare tänkt Sjöbo hamn) till JSS klubbstuga i Rosendala i Husqvarna.
För övrigt gäller allt som står i inlägget nedan från 7 aug.