Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se20 augusti, 2009

Projekt Harrstudier i Vättern

Sedan början av 2000-talet har länsstyrelserna runt Vättern fått in rapporter som tyder på att harrbeståndet i Vättern har minskat. Mot bakgrund av detta inleddes arbetet med att undersöka tillståndet och ta fram åtgärdsförslag för Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd.
Flugutter är en väl beprövad fiskemetod i Vättern.
Lämpligast vore att inhämta kunskap från erfarna flugutterfiskare avseende utrustning och fiskets bedrivande. Därför söker Länsstyrelsen nu friviliga fiskare efter Harr naturligtvis mot viss ersättning.

För detta projektet -
Kontata Niklas Nilsson
Jönköpings Fiskeribiologi
048621402@telia.com
För mera information gå även in och kolla denna länken Vätternharrsrapporten.
Med vänlig hälsning
Peter/SWFF