Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se20 maj, 2010

Info. Vätterfejden


Fick ett samtal från Visingssö Trollingklubb i går angående Vätterfejden.
Kjell-Åke Hult från Visingsö sa att det kommer att finnas grillplats och var vi kan ställa våra båtar vid eventuell övernattning och någon från deras klubb finns på plats under kvällen
och ta i mot dom som kommer på fredagen för övernattning.
Dom som räknar med att vara med på tävlingen vill vi att ni mailar till respektive
tävlingsledare så att vi har en fingervisning om hur många som kommer.
SWFF: Peter Lindholm peter.aero@live.se
VTK: Johan Fridlund 014240430@telia.com
Dom som ännu inte är medlemmar i SWFF kan lösa det på plats
pris 100:- för medlemskap i SWFF & Trolling
Mer info kommer längre fram.
Bilden tagen från Vätterfejden 2009 i Rosendala Huskvarna
på Grillmaster GESSE