Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se16 maj, 2010

Vätterfejden

Nu har inbjudan kommit från VTK till fisketävlingen Vätterfejden.
Detta är en fisketävling mellan SWFF och VTK sedan 2001 tror jag
VTK
inbjuder SWFF
till vätterfejden 3 juli 2010
Plats Visingsö hamn
Tävlingstid 08.00 - 17.00
max 6 fiskar per båt
varav max 4st Rödingar
Övriga regler enl. Vätterstadgan