Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se26 december, 2009

Napp


John i Team Fridlund/Rödingen med 70 cm Lax
Johan i Team Fridlund/Rödingen med 70 cm Lax