Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se26 december, 2009

Röding tillbaka ca. 5kg team Fridlund/Rödingen


Väldigt fin Röding men lite lätt rödfärgad som fick gå tillbaka