Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se25 december, 2009

Nyårslaxen

Efter samtal med ett flertal Team har nu beslut tagits att vi kör som planerat imorgon.Lördagen 26/12 -09 körs 50/50 tävlingen Nyårslaxen i Hästholmen. Anmälan kostar 100 kr. per Team.50 % av startavgiften går till Mer lax i Vättern och 50 % går till största/tyngsta Lax.Anmälan sker vid hamnkontoret i Hästholmen 26/12 -09 från kl. 07.30. Fri start efter kort kaptensmöte kl. 08.00 då anmälan ska vara klar.Alla båtar ska vara i hamn senast kl. 16.00 då invägning påbörjas. Endast en Lax per Team får vägas in. Minimimått 62 cm.Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.Deltagande sker på egen risk.
Välkomna.
Hämtat från Team Gesse blogg http://teamgesse.blogspot.com/