Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se15 mars, 2015

Hasse B fiskar på Vättern i dag

Hasse rapporterade in en fin Öring i dag 2.3 kg ,få se om det kommer någon mera rapport