Välkommen till Södra Wetterns Fiskareförening och Trolling

Mail till klubben - Conny.larsson@ju.se09 mars, 2015

Årsmöte för SWFF medlemmar 2015Södra Wetterns Fiskare Förening & Trollingteam har årsmöte måndagen 23/3 kl.19.00 i Rodendala JSS klubbstuga 
Styrelsen har förmöte kl.18.15
Välkomna 


Kallelse till Årsmöte i Södra Wetternsfiskareförening & Trolling

ÅRSMÖTE 2015-03-23. Rosendala JSS klubbstuga Huskvarna Klockan 19.00


FÖRSLAG PÅ DAGORDNING


1.MÖTETS ÖPPNANDE.
2.VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER.
a) ordförande
b) sekreterare

3.GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN OCH KALLELSE TILL MÖTET.

4.VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
5.PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE.
6.STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMT EKONOMIRAPPORT.
7.REVISORERNAS BERÄTTELSE.
8.FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

9.FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE.

10.VAL AV STYRELSE, VALBEREDNING OCH REVISORER.

11.RAPPORTER.
12.BORDLAGDA FRÅGOR OCH FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN.

13       ÖVRIGA FRÅGOR.
14.MÖTETS AVSLUTANDE.


Välkomna önskar

STYRELSEN

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsen har under det gångna året haft 2 st styrelsemöten.
Verksamheten har bedrivets med inriktning på fiske och kamratskap i anslutning till vår sjö Vättern.
Antalet medlemmar 110 st.
Aktiviteter:
Familjedag vid Avegöl; Familjefiske och trevligt med fiske efter Regnbåge dessutom korvgrillning och lotterier.
Tävlingsverksamhet har bedrivits i Vättern med inrikting på trolling/swirvel.
Flera tävlingar har avverkats;
Visingsöträffen  segrareRödingen/Fridlund
KM i Sjöbo ; segrare Team Nordling
Röding Open ; segrare Team Gesse  
Vi har också en blogg för att informera om det fiske som bedrivs.
http://swffochtrolling.blogspot.com/

För styrelsen

Peter Lindholm
Ordförande
___________________________________________________________________________________________________


FISKEDAG I  Av-göl, Forserum   2015

Ta med familjen på en trevlig utflykt!
OBS! Det kan finnas andra fiskare än vi vid gölen ! Visa hänsyn!
Klubben har hyrt fiskevatten i Avegölen utanför Forserum. Regnbågsöringen är en stark fisk så det krävs 0,30 linor(eller grövre) för att få upp dom.
Medlem med familj är välkomna. Varje familjemedlem får ha ett spö  eller flugspö.
Alla beten är tillåtna, även maskräka, doftkulor mm.
Datum:  16/5 2015
KL. 0900-1500.  Gemensam korvgrillning vid 11.30-12.00
KOSTNAD: 50 kr/medlem.  +50:-/ person (Exempel medlem+3pers=200:-) Barn under 12 år gratis

Klubben bjuder på korv med bröd och läsk !

För att kunna beräkna hur mycket fisk som klubben skall beställa för isättning samt  inköp
av korv vill vi att Du anmäler senast den 30 april 2014 på nedanstående talong.

………………………………………………………………………………………………..
Härmed anmäler jag mig till fiskedag i Avegölen

Namn………………………………………………………………………………………….

Antal personer……………………..

Talongen avskiljs och skickas till Peter Lindholm Bastugatan 17 554 65 Jönköping
Mail går också bra:   peter.aero@live.se
Anmälan är bindande.
Peter Lindholm
Ordförande